New website design

 Permalink
Vanaf deze week heeft TAS een nieuw design voor de site. Tevens is de track&trace pagina verbeterd qua weergave.

- - -

From this week, TAS has a new design for the site. Also, the track & trace page has improved in view.
   

Impatient export button clickers

 Permalink
Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export starten
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.

- - -

To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - start export
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.