Impatient export button clickers

 Permalink
Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export starten
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.

- - -

To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - start export
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.
   

Customer-specific export of data

 Permalink
Elke applicatie beschikt standaard over een export-functionaliteit van de gevonden gegevens. Nu is het ook mogelijk dat een klant een eigen export-definitie krijgt voor een bepaalde applicatie. Het wordt dan met de klant afgestemd en wordt door ons geprogrammeerd en vastgelegd.

- - -

Each application has a standard export functionality of the data found. Now it is also possible that a customer will have its own export-definition for a particular application. It is then discussed with the customer and is programmed by us and recorded.