Default return dates for Returns (RT)

 Permalink
Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.

- - -

It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.
   

New default return date for Returns (RT)

 Permalink
Voor retouren is er nu een standaardwaarde die de dag bepaalt wanneer de retourgoederen in het distributiecentrum moet zijn. Dit is opdrachtdatum + 3 werkdagen. Dit wil zeggen dat de distributeur 3 tot 4 dagen de tijd heeft de retourgoederen op te halen.

- - -

For returns, there is now a default value that determines the day when the returned goods should be in the distribution center. This is order-date + 3 working days. This means that the distributor has 3 to 4 days time to retrieve the returned goods.
   

External error codes for Returns (RT)

 Permalink
TAS Klanten die transport-gegevens naar TAS sturen vanuit hun eigen systemen, zoals SAP, gebruiken hun eigen fout codes voor bepaalde gebeurtenissen. Deze codes geven in dit geval aan welke retouren (RT) wel en welke niet in TAS geïmporteerd moeten worden. Het programma TR011 biedt een manier om deze externe fout codes te definiëren en te(de)activeren wanneer de leverancier van de transportgegevens dit verlangt.

- - -

TAS Customers that send transport data to TAS from their own systems, like SAP, use their own error codes for certain events. These codes in this case designate which returns (RT) should be imported into TAS and which ones should not. The app TR011 provides a means to define these external error codes and (de)activate them when the supplier of the transport data tells you to.
   

New transport type: Returns (RT)

 Permalink
Er is een nieuw transporttype toegevoegd: retouren. Retouren vereisen een speciale afhandeling, want de klant die normaliter de goederen ontvangt, is nu de afzender en het distributie-centrum of de leverancier is de ontvanger van de te retourneren goederen.

- - -

A new transport type has been added: returns. Returns require special handling because the customer that normally receives the goods, is now the shipper and the distribution center or supplier is the consignee of the goods to be returned.