New default return date for Returns (RT)

 Permalink
Voor retouren is er nu een standaardwaarde die de dag bepaalt wanneer de retourgoederen in het distributiecentrum moet zijn. Dit is opdrachtdatum + 3 werkdagen. Dit wil zeggen dat de distributeur 3 tot 4 dagen de tijd heeft de retourgoederen op te halen.

- - -

For returns, there is now a default value that determines the day when the returned goods should be in the distribution center. This is order-date + 3 working days. This means that the distributor has 3 to 4 days time to retrieve the returned goods.