External error codes for Returns (RT)

 Permalink
TAS Klanten die transport-gegevens naar TAS sturen vanuit hun eigen systemen, zoals SAP, gebruiken hun eigen fout codes voor bepaalde gebeurtenissen. Deze codes geven in dit geval aan welke retouren (RT) wel en welke niet in TAS geïmporteerd moeten worden. Het programma TR011 biedt een manier om deze externe fout codes te definiëren en te(de)activeren wanneer de leverancier van de transportgegevens dit verlangt.

- - -

TAS Customers that send transport data to TAS from their own systems, like SAP, use their own error codes for certain events. These codes in this case designate which returns (RT) should be imported into TAS and which ones should not. The app TR011 provides a means to define these external error codes and (de)activate them when the supplier of the transport data tells you to.