Customer-specific export of data

 Permalink
Elke applicatie beschikt standaard over een export-functionaliteit van de gevonden gegevens. Nu is het ook mogelijk dat een klant een eigen export-definitie krijgt voor een bepaalde applicatie. Het wordt dan met de klant afgestemd en wordt door ons geprogrammeerd en vastgelegd.

- - -

Each application has a standard export functionality of the data found. Now it is also possible that a customer will have its own export-definition for a particular application. It is then discussed with the customer and is programmed by us and recorded.