New transport type: Returns (RT)

 Permalink
Er is een nieuw transporttype toegevoegd: retouren. Retouren vereisen een speciale afhandeling, want de klant die normaliter de goederen ontvangt, is nu de afzender en het distributie-centrum of de leverancier is de ontvanger van de te retourneren goederen.

- - -

A new transport type has been added: returns. Returns require special handling because the customer that normally receives the goods, is now the shipper and the distribution center or supplier is the consignee of the goods to be returned.
   

Informatie folder over TAS

 Permalink
We hebben een soort reclame folder gemaakt voor TAS. Deze kunt u hier bekijken.
   

Track route via confirmations for drivers, captains, etc.

 Permalink
We hebben een nieuwe webpagina gebouwd voor toepassing op tablets of mobiele telefoons waarmee een te rijden route qua tijden gevolgd kan worden. De pagina toont de route en de laad cq. lospunten in volgorde van afwerking na elkaar. Pas als de een stop is bevestigd qua aankomst, laden/lossen en vertrek, wordt de volgende stop getoond.

De bevestigingen worden direct in TAS verwerkt en zo is live te volgen welke delen van een transport al zijn afgewerkt en welke nog niet.

- - -

We have built a new web page for use on tablets or mobile phones with which a driving route in terms of time can be followed. The page displays the route and the load cq. unloading points in order of finish after the other. Only when a stop is fixed in terms of arrival, loading / unloading and departure, the next stop is displayed.

The confirmations are processed directly in TAS and so can be followed live what parts of a transport are already finished and what not.

- - -


confirm01confirm02
confirm03

 
   

When scanners do not delete old files ...

 Permalink
Sommige maatwerk handscanner-software wist de oude bestanden niet die al naar TAS zijn gestuurd. Het resultaat is dat sommige berichten keer op keer worden geladen. Omdat elk bericht als een nieuw bericht wordt gezien, verschijnen sommige berichten wel 14 keer. Dit is nu gerepareerd in TAS: geen duplicaten meer in TAS .

- - -

Some custom-made hand scanner software does not delete old files that have already been sent to TAS. This results in messages being loaded again and again. Since each message is treated as a new message, some messages appear 14 times. This has now been fixed in TAS: no more doubles in TAS.
   

When a date in a hand scanner is wrong

 Permalink
Als in een handscanner de datum niet goed is geconfigureerd, vangen we dat nu in de Confirmation Message interface op door de datum op 4 dagen eerder te zetten als de scanner-datum nog verder in het verleden ligt.

- - -

If the date is not configured properly in a hand scanner, we catch it now in the Confirmation Message interface by setting the date four days earlier when the scanner-date lies even further in the past.
   

Planned/actual start/end of (un)loading dates/times

 Permalink
Om nog beter geïnformeerd te zijn over laad- en los-tijden en planning, hebben we voor het laden en lossen ook datum/tijd-velden toegevoegd: geplande & werkelijke datum/tijd laden begin/eind, geplande & werkelijke datum/tijd lossen begin/eind.

- - -

To better being informed about loading and unloading times and planning, we have added date/time fields for loading and unloading: planned and actual date/time loading start/end, planned and actual date/time unloading start/end.
   

Customer-specific export of data

 Permalink
Elke applicatie beschikt standaard over een export-functionaliteit van de gevonden gegevens. Nu is het ook mogelijk dat een klant een eigen export-definitie krijgt voor een bepaalde applicatie. Het wordt dan met de klant afgestemd en wordt door ons geprogrammeerd en vastgelegd.

- - -

Each application has a standard export functionality of the data found. Now it is also possible that a customer will have its own export-definition for a particular application. It is then discussed with the customer and is programmed by us and recorded.
   

Problem with sorting on join-fields has been fixed

 Permalink
Een probleem met het sorteren op kolommen uit andere tabellen is gerepareerd.

- - -

A problem with sorting on columns from other tables has been fixed.
   

Track & Trace is live

 Permalink
Onze transportmonitor is live. Gebruikt u TAS nog niet om de performance van uw transporten te meten? Kijk op onze website en neem een abonnement.

- - -

Unser Transport Monitor ist live. Benutzen Sie TAS noch nicht um die performance Ihrer Transporte zu messen? Informieren Sie sich auf unsere Webseite und nehmen Sie ein Abonnement.

- - -

Our Transport Monitor is live. If you not yet use TAS to measure performance of your transports, inform yourself on our website and start a subscription.

- - -

Notre moniteur de transport est en direct. Si vous utilisez pas encore TAS pour mesurer la performance de vos transports, informez-vous sur notre site web et commencer un abonnement.

- - -

Nuestro monitor de transporte es en vivo. Si aún no utiliza TAS para medir el desempeño de sus transportes, infórmese en nuestra página web y empezar una suscripción.