When a date in a hand scanner is wrong

 Permalink
Als in een handscanner de datum niet goed is geconfigureerd, vangen we dat nu in de Confirmation Message interface op door de datum op 4 dagen eerder te zetten als de scanner-datum nog verder in het verleden ligt.

- - -

If the date is not configured properly in a hand scanner, we catch it now in the Confirmation Message interface by setting the date four days earlier when the scanner-date lies even further in the past.
   

Planned/actual start/end of (un)loading dates/times

 Permalink
Om nog beter geïnformeerd te zijn over laad- en los-tijden en planning, hebben we voor het laden en lossen ook datum/tijd-velden toegevoegd: geplande & werkelijke datum/tijd laden begin/eind, geplande & werkelijke datum/tijd lossen begin/eind.

- - -

To better being informed about loading and unloading times and planning, we have added date/time fields for loading and unloading: planned and actual date/time loading start/end, planned and actual date/time unloading start/end.
   

Customer-specific export of data

 Permalink
Elke applicatie beschikt standaard over een export-functionaliteit van de gevonden gegevens. Nu is het ook mogelijk dat een klant een eigen export-definitie krijgt voor een bepaalde applicatie. Het wordt dan met de klant afgestemd en wordt door ons geprogrammeerd en vastgelegd.

- - -

Each application has a standard export functionality of the data found. Now it is also possible that a customer will have its own export-definition for a particular application. It is then discussed with the customer and is programmed by us and recorded.
   

Problem with sorting on join-fields has been fixed

 Permalink
Een probleem met het sorteren op kolommen uit andere tabellen is gerepareerd.

- - -

A problem with sorting on columns from other tables has been fixed.