When scanners do not delete old files ...

 Permalink
Sommige maatwerk handscanner-software wist de oude bestanden niet die al naar TAS zijn gestuurd. Het resultaat is dat sommige berichten keer op keer worden geladen. Omdat elk bericht als een nieuw bericht wordt gezien, verschijnen sommige berichten wel 14 keer. Dit is nu gerepareerd in TAS: geen duplicaten meer in TAS .

- - -

Some custom-made hand scanner software does not delete old files that have already been sent to TAS. This results in messages being loaded again and again. Since each message is treated as a new message, some messages appear 14 times. This has now been fixed in TAS: no more doubles in TAS.