New website design

 Permalink
Vanaf deze week heeft TAS een nieuw design voor de site. Tevens is de track&trace pagina verbeterd qua weergave.

- - -

From this week, TAS has a new design for the site. Also, the track & trace page has improved in view.
   

Demo site is live #tracktrace #timeframe #slotplanning #transport #transportplanning

 Permalink
Vandaag is een demo- en zandbak site voor TAS live gegaan. Link: demo.transadminsys.com
Neem contact met ons op indien u een demo-account wenst om eens rond te kijken.

- - -

Today a demo- and sandbox site for TAS went live. Link: demo.transadminsys.com
Contact us if you want a demo-account to have a look around.
   

Impatient export button clickers

 Permalink
Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export starten
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.

- - -

To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - start export
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.
   

Default return dates for Returns (RT)

 Permalink
Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.

- - -

It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.
   

Customized data views, filters and data access

 Permalink
U kunt vanaf nu filters op uw transportgegevens laten programmeren en deze per ODBC of JDBC uitlezen. De views zijn read-only.

- - -

You can now have your filters on your transport data programmed and read them out by ODBC or JDBC. The views are read-only.