Impatient export button clickers

 Permalink
Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export starten
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.

- - -

To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - start export
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.
   

Default return dates for Returns (RT)

 Permalink
Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.

- - -

It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.